تغییرات این نسخه : ✅ قابلیت پشتیبان گیری اتومات از اطلاعات (به هنگام خروج از نرم افزار) ✅ قابلیت ارسال دستی (ایمیل) گزارش پایانی صندوق در پایان روز برای مدیریت باشگاه از طریق منوی فهرست ✅ اضافه شدن ساعت فاکتور و نام
ادامه مطلب